Liječenje

Kombinacijom lijekova može se spriječiti umnažanje virusa. Cilj je da razina virusa bude toliko niska da se ne može detektirati. (Što ne znači da HIV nije prisutan, nego da ga test ne može dokazati.)

Lijekovi ne mogu potpuno ukloniti HIV iz organizma. Zato je potrebno doživotno uzimati terapiju kako bi se infekcija HIV-om svela na najmanju moguću mjeru.

Ako se otkrije dovoljno rano, terapija možda godinama neće biti potrebna. Važne su redovite kontrole i mjerenja količine CD4 stanica. Kada njihov broj padne ispod neke određene granice, liječnik će preporučiti terapiju. Terapija je uspješna ako broj CD4 stanica ne pada značajno, a razina virusa u krvi se svede na granicu koja se jedva može odrediti.

Pacijent danas u terapiji za HIV moraju piti znatno manje tableta nego u prošlosti. Lijekovi se moraju uzimati svaki dan i bitno je da se pacijent toga strogo pridržava kako bi terapija bila uspješna. Ako se preskoči par dana, količina lijekova u tijelu se smanjuje i HIV-u se pruža mogućnost da razvije toleranciju na terapiju pa takva terapija onda može postati neučinkovita. Lijekovi se moraju uzimati redovito barem u 95% slučajeva.

Nuspojave

Lijekovi su sve učinkoviti i nihova primjena je sve jednostavnija. Nuspojave su moguće u prvim tjednima terapije. To može biti glavobolja, proljev, osjećaj slabosti i umor. Nakon nekog vremena nuspojave nestaju ili su jako blage jer se tijelo prilagodilo na terapiju. Ako se to ne dogodi ili ako su nuspojave neugodne, u dogovoru s liječnikom može se promijeniti terapija. Rizici koji su povezani s terapijom su neusporedivi s komplikacijama do kojih može doći ako se terapija ne uzima. Bez lijekova HIV brzo napreduje i kroz desetak godina moguća je čak i smrt.

Odgovori